Cestovná kancelária OSTTOUR, s.r.o. je poistená proti úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Číslo poistnej zmluvy je 411022486. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 52 000 EUR. Poistná zmluva je platná do 31.12.2017.

allianz 2016331